Specialisaties/kwaliteit

Ik ben lid van de NVLF (Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie) en van de VLVL (Vereniging voor Limburgse Vrijgevestigde Logopedisten).

Ik neem deel aan de Kwaliteitskring Sensorische Logopedie.

Ik ben tevens aangesloten bij de NSSI (Nederlandse vereniging voor sensorische informatieverwerking).

Om kwaliteit te waarborgen en mij verder te specialiseren neem ik regelmatig deel aan na- en bijscholing.

Hier volgt een greep uit de gevolgde cursussen van de afgelopen jaren:

* PROMPT 1, introductie techniek,  PROMPT (‘Prompts for Restructuring Oral Muscular Phonetic Targets') is een tactiel-kinesthetische behandeltechniek voor de therapie van spraakmotorische problemen. Er worden goede resultaten gemeld bij zowel kinderen als volwassenen, bij onder andere articulatiestoornissen, verbale ontwikkelingsdyspraxie, spraakapraxie en  spraakontwikkelingsstoornissen.

* Nederlands met ondersteunende gebaren, module 1 

* Hodson en Paden (Onderzoek en behandeling van fonologische stoornissen).

* Metaphon (onderzoek en behandeling van fonologische stoornissen).

* Denkstimulerende gesprekstechniek volgens Marion Blank (via een gesprek de taaldenkontwikkeling stimuleren).

* Sensorische informatieverwerking, als de verwerking van informatie die vanuit de zintuigen komt niet zo vanzelfsprekend en soepel wordt verwerkt als eigenlijk zou moeten.

* Myofunctionele therapie, therapievorm voor aanleren juiste mondgewoonten zoals mondsluiting, correcte tongligging en correcte slikbeweging.

* Larynxmanipulatie 

* Jonge stotterende kinderen

* Cursus Autisme logopedische interventie

* Dysfagie, onderzoek en behandeling bij slikstoornissen.

* Body en Braingym I en II

* Massage en stem

* Communicatieve taaltherapie voor kinderen met een taalniveau van 2 tot 6 jaar.

* Geheugen en logopedie, executieve functies

*Dyslexie: herkenning, onderzoek en behandeling

 * DTL training, Direct toegankelijkheid logopedie. Per  1 augustus 2011 kan de patient zonder verwijzing van een arts bij de logopedist terecht. Dit geldt nog niet voor alle verzekeringen.

Logopediepraktijk K.Cox-Beckers, Op den Dries 1a, 6081AS Haelen, tel: 0475-591399