Praktijknieuws

Directe toegankelijkheid logopedie 

Met ingang van 1 augustus 2011 wordt de logopedische zorg ook direct toegankelijk. Vanaf die datum kunt U zonder verwijzing terecht bij deze praktijk. Indien U dit wenst kunt U er ook voor kiezen om eerst een afspraak met de (huis)arts te maken. De directe toegankelijkheid van de logopedie laat die mogelijkheid bestaan.

Als U kiest voor de directe toegankelijkheid wordt tijdens de eerste afspraak gescreend. Deze screening is erop gericht om de hulpvraag naar logopedie vast te stellen.  Verder worden andere klachten of ziektebeelden die van invloed kunnen zijn op de logopedische behandeling (contra-indicatie) uitgesloten. Het kan zijn dat op grond van de screening U wordt geadviseerd met de huisarts contact op te nemen voor nader onderzoek.  

Vanaf 1 augustus 2011 zullen niet alle zorgverzekeraars de DTL screening direct vergoeden. Het advies is dan ook om de website van Uw eigen zorgverzekeraar te raadplegen.

Logopediepraktijk K.Cox-Beckers, Op den Dries 1a, 6081AS Haelen, tel: 0475-591399